ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Κάλυμμα Φρεατίου 100 x 100 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

200,80€

Κάλυμμα Φρεατίου 11 x 11 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

58,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 20 x 20 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

58,80€

Κάλυμμα Φρεατίου 30 x 30 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

61,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 40 x 40 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

78,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 50 x 50 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

90,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 60 x 60 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

101,80€

Κάλυμμα Φρεατίου 70 x 70 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο) Διαθέσιμο

Κάλυμμα Φρεατίου 70 x 70 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

119,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 80 x 80 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

166,00€

Κάλυμμα Φρεατίου 90 x 90 Αλουμινίου Επιγεμιζόμενο (Φρεάτιο)

Πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο (πάχος πλαισίου 2,5 χιλιοστά, πάχος καλύμματος 2 χιλιοστά, πάχος..

180,00€